2-2.jpg
kosskiszobon-2.jpg
2-2.jpg

 

RE-HABILITATION projekt: Oktatási program a szociális gondozói szféra munkaerőhiányának kezelésére

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

 • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
 • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
 • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
 • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
 • a lakosság egészségi állapotának javítása
 • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részvételével valósul meg a RE-HABILITATION c. projekt.

E projekt fő célkitűzése az Alsó-Ipoly mentén az akcióterv keretében újonnan épülő és már meglévő szociális intézmények munkaerőellátásának biztosítása ingyenesen elérhető szociális segítő képzés indításával.

A RE-HABILITATION projekt keretében az oktatási program két helyszínen, Szobon a Szent László Gimnáziumban és Párkányban párhuzamosan fog zajlani több csoportban. A projekt keretében összesen 120 fő képzése valósul meg, amely térítésmentesen lesz elérhető. A jelentkezők a 310 órás, elméleti és gyakorlati modulokat ötvöző képzés során a szociális gondozói munkakör betöltéséhez szükséges összes készséget és tudást elsajátíthatják. A képzést követően a végzettek képesek lesznek elhelyezkedni a térség szociális intézményeiben, és ellátni az idősgondozási feladatokat. Ennek révén várhatóan a szektor munkaerőhiánya enyhülni fog és az akcióterv másik projektje keretében épülő  intézmények humánerőforrás-kapacitásai optimálisak lesznek.

A projektet iskolánk 123.630 euró összegő ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatásból valósítja meg.

A képzések pontos időpontjáról és helyszíneiről, továbbá a részvétel feltételeiről az érdeklődők – a járványhelyzettől függően – a későbbiekben kapnak tájékoztatást a térségi online és nyomtatott médiában, valamint a www.restart-skhu.eu honlapon, továbbá természetesen ezen a honlapon.

Projekt időtartama: 2021. január 1 – 2022. április 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu  

Ajánlattételi felhívás – tabletek beszerzése szociális gondozói képzéshez, RE-HABILITATION SKHU/1802/3.1/042. Az ajánlattételi felhívás ide kattintva elérhető. Ajánlattételi lap.

Ajánlattételi felhívás – defibrillátor elektróda beszerzése szociális gondozói képzéshez, RE-HABILITATION SKHU/1802/3.1/042. Az ajánlattételi felhívás  ide kattintva elérhető. Ajánlattételi lap.

 

 

 

 

 

RE-HABILITATION projekt: Oktatási program a szociális gondozói szféra munkaerőhiányának kezelésére

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

 • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
 • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
 • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
 • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
 • a lakosság egészségi állapotának javítása
 • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részvételével valósul meg a RE-HABILITATION c. projekt.

E projekt fő célkitűzése az Alsó-Ipoly mentén az akcióterv keretében újonnan épülő és már meglévő szociális intézmények munkaerőellátásának biztosítása ingyenesen elérhető szociális segítő képzés indításával.

A RE-HABILITATION projekt keretében az oktatási program két helyszínen, Szobon a Szent László Gimnáziumban és Párkányban párhuzamosan fog zajlani több csoportban. A projekt keretében összesen 120 fő képzése valósul meg, amely térítésmentesen lesz elérhető. A jelentkezők a 310 órás, elméleti és gyakorlati modulokat ötvöző képzés során a szociális gondozói munkakör betöltéséhez szükséges összes készséget és tudást elsajátíthatják. A képzést követően a végzettek képesek lesznek elhelyezkedni a térség szociális intézményeiben, és ellátni az idősgondozási feladatokat. Ennek révén várhatóan a szektor munkaerőhiánya enyhülni fog és az akcióterv másik projektje keretében épülő  intézmények humánerőforrás-kapacitásai optimálisak lesznek.

A projektet iskolánk 123.630 euró összegő ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatásból valósítja meg.

A képzések pontos időpontjáról és helyszíneiről, továbbá a részvétel feltételeiről az érdeklődők – a járványhelyzettől függően – a későbbiekben kapnak tájékoztatást a térségi online és nyomtatott médiában, valamint a www.restart-skhu.eu honlapon, továbbá természetesen ezen a honlapon.

Projekt időtartama: 2021. január 1 – 2022. április 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu  

Ajánlattételi felhívás – tabletek beszerzése szociális gondozói képzéshez, RE-HABILITATION SKHU/1802/3.1/042. Az ajánlattételi felhívás ide kattintva elérhető. Ajánlattételi lap.

Ajánlattételi felhívás – defibrillátor elektróda beszerzése szociális gondozói képzéshez, RE-HABILITATION SKHU/1802/3.1/042. Az ajánlattételi felhívás  ide kattintva elérhető. Ajánlattételi lap.

 

 

 

 


facebookemail