2-2.jpg
kosskiszobon-2.jpg
2-2.jpg

Osztályozó vizsga

 

 Törvényi háttér:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (2) bekezdése értelmében "Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.". Intézményünk az osztályozó vizsgákat a fent nevezett rendelet 64. § - 78. § paragrafusai alapján szervezi meg.

Az osztályozó vizsga követelményei a 2022-2023-as tanévben.

1. félév / 9. osztály

Katolikus hittan

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Német nyelv

Biológia és Kémia + segédanyag hozzá ( Sejtalkotók, Prokarióták, Vírus)

Angol nyelv

Fizika

Földrajz

Digitális kultúra

Vizuális kultúra

Történelem

 

 

 

 (Az egyes tantárgyak követelményei google drive fiókban kerültek tárolásra, belépéshez szükséges a google fióknév és a jelszó.)

Osztályozó vizsga

 

 Törvényi háttér:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (2) bekezdése értelmében "Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.". Intézményünk az osztályozó vizsgákat a fent nevezett rendelet 64. § - 78. § paragrafusai alapján szervezi meg.

Az osztályozó vizsga követelményei a 2022-2023-as tanévben.

1. félév / 9. osztály

Katolikus hittan

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Német nyelv

Biológia és Kémia + segédanyag hozzá ( Sejtalkotók, Prokarióták, Vírus)

Angol nyelv

Fizika

Földrajz

Digitális kultúra

Vizuális kultúra

Történelem

 

 

 

 (Az egyes tantárgyak követelményei google drive fiókban kerültek tárolásra, belépéshez szükséges a google fióknév és a jelszó.)


facebookemail