2-2.jpg
kosskiszobon-2.jpg
2-2.jpg

Különbözeti vizsga

A jeletkezők tanév közbeni (szeptember 1-től augusztus 31-ig) átvételének feltételeit és az átvétel menetét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználtaáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) és a Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja határozza meg. A jelentkezők a tanév közbeni átvételéről az igazgató dönt. Az átvételt az igagató különbözeti vizsgához kötheti.

 

 

 

Különbözeti vizsga

A jeletkezők tanév közbeni (szeptember 1-től augusztus 31-ig) átvételének feltételeit és az átvétel menetét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználtaáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) és a Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja határozza meg. A jelentkezők a tanév közbeni átvételéről az igazgató dönt. Az átvételt az igagató különbözeti vizsgához kötheti.

 

 

 


facebookemail