2-2.jpg
kosskiszobon-2.jpg
2-2.jpg

KÖZÉP- ÉS EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

 

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje: 2023. február 15. 

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Érettségivel kapcsolatos határidők, dátumok:

 

Dátum

Határidők, vizsganapok

2023. február 15-ig

jelentkezés az érettségi vizsgára

2023. május 5-26.

2023. május 31. 8-16 óra

2023. június 03. 8-16 óra

közép- és emeltszintű írásbeli érettségi vizsgák

középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése

emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintése

2023. június 7-14.

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

2023. június 19-30.

 középszintű szóbeli vizsgák

 

INFORMÁCIÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAKKAL KAPCSOLATBAN

 

Ide kattintva elérhető az Oktatási Hivatal Honlapja, ahol az egyes vizsgatárgyak követelményei és vizsgaleírása is olvasható. 

A vizsgákon használható segédeszközök listája itt olvasható.

A vizsga kezdete előtt minimum 30 perccel korábban kérjük a megjelenést! Személyi igazolványát minden vizsgázó köteles magával hozni.

I. Az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos változások

Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók – a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén – csak a középiskolai tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidıszakában tehetnek, és csak a Magyarországon tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából. A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.  Azok a tanulók tehát, akiket ekkor javító vagy pótló vizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában tehetik le.


Változatlan az a szabály, amely értelmében azoknak a vizsgázóknak, akik rendes érettségi vizsgára jelentkeztek, ám a középiskola utolsó évfolyamán valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, és így nem fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, előrehozott vizsgává minısíthető át a többi vizsgájuk, a vizsgatárgytól függetlenül (azaz nem csak a magyarországi középiskolában tanított nyelvek és az informatika vizsgák). 

II. A szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos változások

Azok a tanulók, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten – magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából – előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. Ugyanakkor a középiskola végzős tanulói, a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték (vagyis az év végén nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már rendelkeznek.
A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.
 
Közösségi szolgálat
A 2016. január 1-jét követően megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényő tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

IV. Jogszabályok

− Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet
− Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
− A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
− A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
− 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Az érettségivel kapcsolatban további információt talál a www.oktatas.hu oldalon.

 

KÖZÉP- ÉS EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

 

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje: 2023. február 15. 

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Érettségivel kapcsolatos határidők, dátumok:

 

Dátum

Határidők, vizsganapok

2023. február 15-ig

jelentkezés az érettségi vizsgára

2023. május 5-26.

2023. május 31. 8-16 óra

2023. június 03. 8-16 óra

közép- és emeltszintű írásbeli érettségi vizsgák

középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése

emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintése

2023. június 7-14.

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

2023. június 19-30.

 középszintű szóbeli vizsgák

 

INFORMÁCIÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAKKAL KAPCSOLATBAN

 

Ide kattintva elérhető az Oktatási Hivatal Honlapja, ahol az egyes vizsgatárgyak követelményei és vizsgaleírása is olvasható. 

A vizsgákon használható segédeszközök listája itt olvasható.

A vizsga kezdete előtt minimum 30 perccel korábban kérjük a megjelenést! Személyi igazolványát minden vizsgázó köteles magával hozni.

I. Az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos változások

Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók – a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén – csak a középiskolai tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidıszakában tehetnek, és csak a Magyarországon tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából. A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.  Azok a tanulók tehát, akiket ekkor javító vagy pótló vizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában tehetik le.


Változatlan az a szabály, amely értelmében azoknak a vizsgázóknak, akik rendes érettségi vizsgára jelentkeztek, ám a középiskola utolsó évfolyamán valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, és így nem fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, előrehozott vizsgává minısíthető át a többi vizsgájuk, a vizsgatárgytól függetlenül (azaz nem csak a magyarországi középiskolában tanított nyelvek és az informatika vizsgák). 

II. A szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos változások

Azok a tanulók, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten – magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából – előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. Ugyanakkor a középiskola végzős tanulói, a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték (vagyis az év végén nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már rendelkeznek.
A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.
 
Közösségi szolgálat
A 2016. január 1-jét követően megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényő tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

IV. Jogszabályok

− Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet
− Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
− A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
− A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet
− 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Az érettségivel kapcsolatban további információt talál a www.oktatas.hu oldalon.

 


facebookemail